o firmie

Firma działa na podstawie Koncesji L-1700/00 wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zgodnej z Ustawą o ochronie osób i mienia z 22.07.1997 roku, oraz wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w ochronie fizycznej obiektów oraz ochronie imprez masowych.
Wszystkie nasze usługi staramy się realizować w sposób kompleksowy, ponieważ jak pokazuje wieloletnie doświadczenie ich jakość zależy zawsze od wielu elementów składowych.
Profesjonalna ochrona zakładu niemożliwa jest bez systemu alarmowego zamontowanego w pomieszczeniach Zleceniodawcy lub nie posiadanie systemu telewizji przemysłowej z rejestrem zdarzeń, trudno dokonać interwencji czy udzielić pomocy w trakcie imprezy masowej lub ochrony osobistej bez sprawnych i szybkich grup interwencyjnych itd.
Wszystkie elementy składające się na profesjonalne i rzetelne wykonanie usługi są dla nas równie ważne i żaden z nich, nigdy nie zostaje pominięty. Kalkulacje i wstępne ustalenia z klientami wykonujemy bezpłatnie.
Nasi pracownicy cechują się oni doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, nienaganną kulturą
osobistą i najwyższym stopniem zdyscyplinowania.

W naszej firmie profesjonalizm, rzetelność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność to nie tylko puste hasła
ale standardy postępowania.
Wielkim zobowiązaniem i motywacją do dalszego rozwoju były zawsze dowody uznania i sympatii ze strony klientów.

Posiadamy polisę ubezpieczeniową PZU SA.


Przy pełnieniu usługi ochrony stosujemy:
-Środki przymusu bezpośredniego; broń palna, broń gazowa, kajdanki, pałki, paralizatory elektryczne.
Dla naszego bezpieczeństwa wykorzystujemy kamizelki kuloodporne i hełmy.
Środki transportu: oznakowane i nie oznakowane pojazdy, pojazdy do transportu osób i ochrony osobistej, pojazdy do przewozu wartości pieniężnych i konwojowania.

Środki łączności:
– dodatkowy osprzęt -zestawy słuchawkowe, zewnętrzne anteny samochodowe itd.
– radiotelefony (bazujemy na niezawodnym sprzęcie firmy MOTOROLA)
– telefony komórkowe.


Dodatkowe środki techniczne:
– wykrywacze metali, (imprezy masowe), alkomaty (kontrole),
– w zależności od potrzeb używamy również, aparatów fotograficznych,
– w standardowym wyposażeniu w obiektach wykorzystywane są elektroniczne systemy dozoru służb wartowniczych i wewnętrzne systemy.